Anastasia Vafopoulou, Professor of English, 1991, oil on panel, 120x100cm (47.2″x39.3″)

Portrait by Greek fine artist Kostas Loustas

Pin It on Pinterest