Nikos-Gabriel Pentzikis, Writer-Painter, 1992, oil on panel, 161x122cm (63.3″x48″)

Portrait by Greek fine artist Kostas Loustas