Nikos Nikolaidis, Typographer, 1993, oil on panel, 154x122cm (60.6″x48″)

Portrait by Greek fine artist Kostas Loustas

Pin It on Pinterest