Sotirakis Loustas, Writer, 1991, oil on panel, 131x120cm (51.5″x47.2″)

Pin It on Pinterest