Tolis Kazantzis, Writer, 1992, oil on panel, 123x110cm (48.4″x43.3″)

Portrait by Greek fine artist Kostas Loustas