Aretsou, Thessaloniki, 1971. Photo by Yiannis Kyriakidis

Greek fine artist Kostas Loustas