Solo exhibition at Hilton Gallery, Athens, 1968

Greek fine artist Kostas Loustas