Aretsou bay, 1966, oil on panel, 51x71cm (20″x27.9″)

Seascape painting by Kostas Loustas