Aretsou bay, 1982, oil on panel, 57x73cm (22.4″x28.7″)

Seascape painting by Kostas Loustas