Aretsou bay, 1989, oil on panel, 122x163cm (48″x64.1″)

Seascape painting by Kostas Loustas