Aretsou bay, 1992, oil on panel, 57x72cm (22.4″x28.3″)

Seascape painting by Kostas Loustas