Aretsou bay, 1992, oil on panel, 84x123cm (33″x48.4″)

Seascape painting by Kostas Loustas