Stergios Loustas, 2007, oil on panel, 156x70cm (61.4″x27.5″)