Μεράκι το είχα

Μεράκι το είχα… τον έβλεπα, τον ξανάβλεπα!… αλλά δεν τολμούσα… Λέω για την πλευρά απ’το φούρνο του Τόρκο, που έβλεπε στην πλατεία!… τότε – δεκαετία του ‘50 – έστηνε το «Αγγέλικα» μεγαλοαφίσες για τα έργα που άλλαζε δύο φορές την...